Tài liệu hướng dẫn này nhằm hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống phục vụ cho công tác giảng dạy

ảnh mnh họaMục tiêu của khóa học hướng dẫn các bạn sinh viên các bước cơ bản để sử dụng hệ thống Website môn học.Khóa học gồm các chủ đề sau:

1. Đăng nhập hệ thống

2. Quản lý thông tin cá nhân

3. Tham gia khóa học