Tin tức chung

Triển khai website môn học mới

 
Hình của Quản trị Viên
Triển khai website môn học mới
Bởi Quản trị Viên - Thursday, 13 September 2018, 8:51 AM
 

Trung tâm máy tính (TTMT) đã thực hiện việc triển khai nâng cấp website môn học mới trên hệ thống máy chủ và phần mềm phiên bản mới để phục vụ hoạt động hỗ trợ giàng dạy và học tập được tốt hơn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho giảng viên và sinh viên được đăng tải trong  khóa học  "Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho giảng viên, sinh viên".

Kể từ ngày 20/08/2018, website site môn học mới được triển khai tại địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn. 

Các dữ liệu học tập của học kỳ II năm học 2017 -2018 trở về trước được lưu trữ tại địa chỉ: http://10.10.0.62 

Trân trọng thông báo.