Tin tức chung

Triển khai giao diện tiếng Việt

Triển khai giao diện tiếng Việt

by Quản trị Viên -
Number of replies: 0

Kính gửi các Thầy, Cô
Gửi các em sinh viên,

Chúng tôi đã và đang trong quá trình hoàn thiện bản giao diện tiếng Việt cho hệ thống Website môn học. Việc chuyển ngôn ngữ chắc chắn sẽ có những thiếu sót trong sử dụng câu, từ. Trong quá trình sử dụng, Thầy, Cô và các em sinh viên nếu thấy những phần nội dung chưa được Việt hoá hợp lý. Xin vui lòng gửi phản hồi.

Xin trân trọng cảm ơn Thầy, Cô và các em sinh viên.