Tin tức chung

Tạo câu hỏi kiểm tra cho các môn lập trình (như trên hệ thống uetcodehub) trên website môn học

by Quản trị Viên -

Kính gửi Thầy/Cô,

Được sự đồng ý của Thầy Trần Quốc Long - quản trị hệ thống uetcodehub.xyz, website môn học tiến hành tích hợp tính năng tạo câu hỏi là các bài tập kiểm tra lập trình chấm điểm tử động (với các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ như trong hệ thống uetcodehub.xyz mà các Thầy/Cô đang sử dụng) trong phần tạo câu hỏi thi. Chức năng đang trong quá trình tích hợp và thử nghiệm, chắc sẽ gặp thiếu sót. Nếu trong quá trinh sử dụng các Thầy/Cô gặp khó khăn xin vui lòng phản hồi.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Quốc Long đã hỗ trợ.

Triển khai giao diện tiếng Việt

by Quản trị Viên -

Kính gửi các Thầy, Cô
Gửi các em sinh viên,

Chúng tôi đã và đang trong quá trình hoàn thiện bản giao diện tiếng Việt cho hệ thống Website môn học. Việc chuyển ngôn ngữ chắc chắn sẽ có những thiếu sót trong sử dụng câu, từ. Trong quá trình sử dụng, Thầy, Cô và các em sinh viên nếu thấy những phần nội dung chưa được Việt hoá hợp lý. Xin vui lòng gửi phản hồi.

Xin trân trọng cảm ơn Thầy, Cô và các em sinh viên.


Older topics...